top of page
Search
  • Marián Pentek

Stručný úvod do fotobánk - základné pojmy


Či už plánujete fotiť len tak pre radosť, alebo pre fotobanky, či dokonca pokukujete aj po nejakej platenej zakázke, skôr či neskôr sa stretnete s odbornou terminológiou, popisujúcou rôzne druhy licencií. Tu som pre vás pripravil stručný prehľad základných pojmov, ktoré sa vám môžu hodiť:

Royalty Free

Typ licencie pre predaj grafických a iných diel (fotografie, vektorové ilustrácie, audio, video, flash) vo fotobankách. Slovo Free (voľný, zdarma) neznamená, že by tieto fotografie boli zdarma, ale že sú oslobodené od poplatkov (Royalty) za každé použitie.

Pri tejto licencii sa za obrázok platí len raz, ale môže sa následne niekoľkokrát použiť a to rôznym spôsobom (na web, do tlače, do reklamy). Samozrejme, že existujú aj isté obmedzenia (napríklad počet kópií, spôsob využitia). Neexistuje tu časový limit na použitie diela ( na rozdiel od licencie typu Rights Managed).

Taktiež nie je zaručená exkluzivita snímky – autor môže tú istú fotku predávať aj v iných fotobankách, na vlastnom webe alebo kľudne rozdávať zadarmo. Pozor – nepleťte si to s exkluzivitou pre jedinú fotobanku, kde sa autor zaväzuje, že danú fotku nebude predávať inde. Stále si ju totiž môže kúpiť ľubovoľný počet zákazníkov.

Pri snímkach s touto licenciou je síce obmedzený počet výtlačkov, ale štandardne sú to rádovo státisíce. Pri prekročení povoleného počtu je nutné za každý ďalší výtlačok platiť alebo si kúpiť drahší typ licencie (Extended/Enhanced Licence).

Rights Managed

Typ licencie, ktorá presne určuje ako, kde a kedy môže byť zakúpená licencovaná snímka použitá (je to opak toho, čo ponúka Royalty Free licencia). Cena licencie potom záleží na konkrétnom použití snímky. Rozlišuje sa, či bude snímka použitá v reklame, v obsahu, v akej veľkosti, na čom bude vytlačená, koľko bude kópií, na akom veľkom území, v akom obore a tiež či to bude exkluzívne použitie alebo nie.

Vďaka presnej špecifikácii použitia je presne zdokumentované, kto a kde danú fotku práve používa a tak nie je problém zaručiť kupujúcemu exkluzivitu (ktorá samozrejme nemusí byť požadovaná). Každopádne kupujúci má istotu, že tú istú fotku nepoužije konkurencia.

Na rozdiel od Royalty Free licencie umožňuje väčší počet výtlačkov.

Editorial use

Licencia typu Editorial dovoľuje použiť obrázky ako ilustračné k vierohodným spravodajským článkom v novinách, časopisoch a na internete. Kúpou licencie k obrázku sa neprevádza autorské právo, čiže zakúpený obrázok nemôžete vydávať za svoj vlastný. Obrázky ponúkané v licencii Editorial môžu obsahovať viditeľné logá spoločností a tváre osôb, ktoré nepodpísali Model Release (súhlas s použitím fotografie na komerčné účely). Preto nie je možné použiť tieto obrázky na komerčné účely.

Model Release

Je to zmluva, ktorá sa uzatvára medzi fotografom a fotenou osobou. Pojednáva o tom, ako sa bude s fotografiou ďalej nakladať (čo je a čo nie je dovolené). V súvislosti s fotobankami táto zmluva dáva autorovi práva na predaj a následné používanie zhotovenej fotografie (online, offline, reklama).

Bez tejto podpísanej zmluvy neprijme žiadna fotobanka fotku, na ktorej je rozpoznateľná nejaká osoba. Tie prísnejšie vyžadujú MR dokonca aj vtedy, keď nie je vidno tvár. Stačí, že je vidieť napríklad charakteristickú muskulatúru bodybuildera alebo tetovanie, podľa ktorého je osoba identifikovateľná. Okrem podpisu fotografovanej osoby budete vo väčšine prípadov potrebovať aj fotku jej dokladu totožnosti, obvykle to býva občiansky preukaz alebo pas.

Ani v prípade autoportrétu sa MR nevyhnete. Budete vystupovať ako fotograf i model. Navyše budete potrebovať podpis svedka, ktorý potvrdí, že sami so sebou súhlasíte. Je to celkom absurdné, ale je to tak :)

Každá fotobanka má svoj špecifický Model Release k dispozícii na stiahnutie na svojich stránkach. V prípade, že chcete fotku nahrať aj do inej fotobanky, je nutné vypísať jej vlastný Model Release a znova ho dať podpísať modelovi. Alebo môžete použiť univerzálny Model Release od Yuriho Arcursa, ktorý by mala akceptovať väčšina fotobánk.

Property Release

Property Release je obdoba Model Release, ale v tomto prípade to nie je zmluva medzi fotografom a modelom, ale medzi fotografom a majiteľom prípadne správcom foteného objektu. Táto zmluva dáva fotografovi práva na používanie a predaj fotografií s týmto objektom. Používa sa pri fotení architektúry, umeleckých diel a iných výtvorov (prevažne dizajnových).

Na svete je mnoho pamiatok, miest a objektov, ktoré vyžadujú Property Release. Medzi najznámejšie (vo fotobankách) patrí nočné osvetlenie Eiffelovej veže alebo Sydney Opera House.

Tu nájdete zoznam ďalších.

Pri fotobankách je pomerne bežné, že budú vyžadovať Property Release i na vaše vlastné kresby. Pokiaľ napríklad nahrávate ručne kreslené ilustrácie, bude chcieť fotobanka doložiť práva k tejto ilustrácii – čiže fotokópiu náčrtku a Property release.

TFP - Time for prints

TFP je forma dohody medzi fotografom a modelkou na fotenie, kde žiadna strana neplatí peniaze a výsledné fotografie môžu obe strany použiť na svoju prezentáciu. To, v akej forme budú fotografie odovzdané, býva zvykom dohodnúť pred fotením, písomne alebo ústne. Taktiež prípadné náklady, ktoré nebudú patriť do TFP a niektorá zo strán si ich bude musieť uhradiť sama. Je to vlastne forma barteru, z ktorej majú prospech obe strany. TFP zvyknú praktizovať väčšinou začínajúci, amatérski a poloprofesionálni fotografi a často sa používa k vyskúšaniu kreatívneho zámeru.

Ak sa chcete dozvedieť viac o fotobankách, môžete skúsiť tento môj Kindle ebook:

Kindle ebook - How to start making money with microstock photography

288 views0 comments
bottom of page