top of page
Search
  • Marián Pentek

Zoznam najznámejších fotobánk na trhu


Najznámejšie fotobanky na trhu

V súčastnosti je na trhu už naozaj veľké množstvo fotobánk a pre začiatočníka v tejto oblasti môže byť celkom problém sa v nich zorientovať. V princípe sú si podobné, avšak líšia sa z pohľadu pravidiel, nárokov, uživateľského rozhrania, ponúkaných provízií a daňových povinností. Tu si môžete pozrieť zoznam najznámejších fotobánk na trhu a ich stručnú definíciu:

Jedna z najdlhšie pôsobiacich a najpopulárnejších fotobánk. Po zaregistrovaní sa musia všetci noví prispievatelia zaslať 10 fotiek na posúdenie kvality a vhodnosti. V prípade schválenia aspoň 7 fotografií môžu začať prispievatelia s pridávaním ďalších fotiek. Táto fotobanka má vyššie nároky na kvalitu pridávaných snímok ako niektoré iné. Neumožňuje exkluzivitu a provízie sú jednotné pre všetkých prispievateľov. Počiatočná provízia 25 % z ceny predanej fotografie stúpa na 33 % už po dosiahnutí 500 dolárovej hranice príjmov z predaja. Pri prekročení hranice 3 000 dolárov sa zvyšuje provízia na 36 % a pri 10 000 dolároch na 38 %. Užívateľské rozhranie pre prispievateľov je veľmi jednoduché. Fotobanka je dostupná aj v českej jazykovej verzii, časť venovaná prispievateľom však nie. Z príjmov je automaticky zrážaná minimálna sadzba dane platná v USA, pokiaľ prispievateľ nevyplní príslušný daňový formulár (W-8BEN). Táto fotobanka umožňuje sledovanie predajnosti jednotlivých fotografií aj podľa kľúčových slov.

Jeden z dlhodobých lídrov vo fotobankovom odvetví. Provízie z predaja sú závislé od exkluzivity a počtu predajov prispievateľa. Pre neexkluzívnych prispievateľov začínajú na úrovni 20 % z predajnej ceny. V prípade exkluzívnych prispievateľov je dolná hranica provízie 35 %. Táto fotobanka umožňuje aj voliť si exkluzivitu len pre jednotlivé fotografie. Provízie sú síce rovnaké ako pre neexkluzívnych prispievateľov - tí, ktorí však už prekročili hranicu 100 predajov, si môžu meniť pevne stanovené ceny za ponúkané exkluzívne fotografie. V prípade predajov cez predplatiteľské programy (subscriptions) je provízia jednotná - 33 % bez ohľadu na exkluzivitu.

Náročnosť na kvalitu fotografií v prípade tejto fotobanky je pomerne vysoká. Častým dôvodom zamietnutia inak kvalitných fotografií býva dostatočné pokrytie danej témy. Na vytvorenie si účtu prispievateľa sa stačí zaregistrovať. Rozhranie pre prispievateľov, ktoré bolo dlhé roky veľmi jednoduché a užívateľsky orientované, prešlo prednedávnom kompletnou zmenou. Aj v prípade tejto fotobanky je bez vyplnenia príslušného daňového formuláru (W-8BEN) zo všetkých provízií automaticky stiahnutá minimálna sadzba dane platná v USA.

Ďalší z veľkých hráčov medzi svetovými fotobankami. Začínajúci prispievatelia sa po vytvorení účtu musia najskôr prehrýzť užívateľským manuálom, prejsť vstupným testom a poslať minimálne 3 fotky na posúdenie. Táto fotobanka umožňuje exkluzivitu. Provízie začínajú na úrovni 15 % z predaja pre neexkluzívnych a 25 % pre exkluzívnych prispievateľov. Celkové nároky na schvaľovanie fotografií v posledných rokoch iStock podstatne zmiernil, je však nekompromisný v prípade fotiek vyžadujúcich Model alebo Property Release. Takisto vyžaduje vyplnenie príslušných daňových formulárov, inak vám bude strhávať 30% daň.

Fotobanka s jednoduchým užívateľským rozhraním a minimom nastavení, ktoré môže prispievateľ meniť alebo ovládať. Po zaregistrovaní sa musia užívatelia najskôr zaslať 10 fotografií na posúdenie a schválenie. Kritériá na akceptovanie fotografií sú menej náročné ako u konkurencie. Táto fotobanka neumožňuje exkluzivitu a provízie začínajú na 30 percentách z predaja pre všetkých prispievateľov. Podobne ako u iných fotobánk, aj tu je dobré vyplniť daňový formulár W-8BEN.

Táto fotobanka nemá žiaden vstupný test. Užívateľské rozhranie je viac prepracované a ponúka individualizovateľné štatistické prehľady. Prispievateľ si môže sám stanovovať cenu jednotlivých fotografií. Fotobanka umožňuje exkluzivitu prispievateľov ako aj samotných fotografií. Provízie začínajú na úrovni 25 % z ceny pre neexkluzívnych prispievateľov, 27,5 % pre exkluzívne fotografie a 60 % pre exkluzívnych prispievateľov. Ceny jednotlivých fotografií ako aj výška provízie sa automaticky menia v závislosti od počtu predajov danej fotografie. Dreamstime ponúka za poplatok možnosť dodania kľúčových slov a popiskov k pridávaným fotografiám vlastnými zamestnancami.

Jeden z menších hráčov v oblasti fotobánk, čo sa týka počtu prispievateľov a veľkosti databázy. Výhodou je kompletná česká jazyková verzia vrátane časti venovanej prispievateľom. Súčasťou registračného procesu je zaslanie 3 fotografií na posúdenie a schválenie. Užívateľské rozhranie je veľmi jednoduché. Fotobanka neumožňuje exkluzivitu prispievateľov, jednotlivé fotografie však môžu byť ponúkané exkluzívne. Provízie sú väčšinou stanovené pevnou sadzbou a závisia od účelu, na aký sa predaná fotografia použije. Pri okamžitom stiahnutí (instant download) začínajú provízie na úrovni 1 dolára v prípade najmenšieho rozlíšenia, resp. 0,50 dolára pri predaji prostredníctvom systému kreditov (credit download). Pri predaji cez predplatiteľský systém (subscriptions) je to minimálne 0,25 dolára. Táto fotobanka má sídlo v Kanade a vyplnenie daňového formuláru W-8BEN tým pádom nevyžaduje. Náročnosť na kvalitu a obsah pridávaných fotografií je porovnateľná s ostatnými fotobankami. Schvaľovací proces je však podstatne dlhší.

Jedna z mladších fotobánk. Vznikla až v roku 2009, takže má tiež menšiu databázu ako fotografií tak aj prispievateľov. Aj táto fotobanka má kompletnú českú verziu vrátane častí pre prispievateľov. Súčasťou registrácie je vstupný test vyžadujúci zaslanie vzorových fotografií. Provízie začínajú na úrovni 44 % z predaja a v závislosti od počtu predaných fotografií môžu stúpnuť až na 52 %. Provízie z predajov cez predplatiteľský systém (subscriptions) sú stanovené v pevných sumách a v rozpätí od 0,30 do 0,35 dolára za fotografiu. Exkluzivitu fotobanka neponúka. Daňový formulár W-8BEN je možné vyplniť. Má mierne vyššie nároky na kvalitu fotografií ako niektoré iné fotobanky.

Jedna z mála celosvetovo pôsobiacich fotobánk so sídlom v Európe (UK). Ponúka 50 % provízie z každého predaja, pre študentov fotografie na vybraných školách je provízia vo výške 100 % počas prvých dvoch rokov. Súčasťou registrácie je aj zaslanie 4 fotografií na posúdenie kvality a vhodnosti. Užívateľské rozhranie ako aj schvaľovací proces sú dosť komplikované a neprehľadné. Neumožňuje exkluzivitu prispievateľov, len jednotlivých fotografií. Vzhľadom na sídlo v Európe formulár W-8BEN nie je potrebný.

Fotobanka špecializujúca sa na video. Nevyžaduje žiaden vstupný test. Takisto ponúka 50 % provízie, pričom prispievateľ si môže sám stanovovať cenu jednotlivých fotografií. Neumožňuje exkluzivitu. Užívateľské rozhranie je menej prehľadné a popis fotografií pracnejší ako v prípade iných fotobánk.

Ak sa chcete dozvedieť o fotobankách viac, môžete skúsiť tento môj Kindle ebook:

How to Start Making Money with Microstock Photography

424 views0 comments
bottom of page